Podmínky užívání stránek StoreTip a jejich subdomén.

Působnost podmínek:
Společnost Saphirex, s.r.o.(dále jen "provozovatel") na svých webových stránkách a podstránkách StoreTip poskytuje uživatelům bezplatně informace o produktech třetích stran. Podmínky užívání se vztahují na uživatele v rámci obsahu tohoto online produktu.

Obecné podmínky a smluvní podmínky:
Provozovatel pouze poskytuje informace pro uživatele. Provozovatel není sám o sobě prodejcem.

Podmínky užívání stránek StoreTip a jejich subdomén:
Provozovatel neuzavírá s uživateli žádné kupní smlouvy ani jiné smlouvy týkající se zobrazovaných produktů. Kupní smlouvy na produkty nebo služby zobrazené na webových stránkách StoreTip se uzavírají výhradně mezi uživatelem a koncovým prodejcem. V případě zájmu o některý z nabízených produktů je uživatel přesměrován do online obchodu, kterému nabízené zboží patří.
Před nákupem je uživatel povinen zkontrolovat všechny informace týkající se nákupu, jejich aktuálnost, případně zda se neliší od informací udávaných prodejcem.
Název společnosti, loga a/nebo název produktu zobrazený na webových stránkách může být majetkem nebo registrovanou značkou prodejce nebo výrobce. Poskytnuté produktové informace jsou určeny výhradně pro soukromé účely uživatele a nesmí být použity pro jiné než soukromé účely. Ukládání produktových informací bez ohledu na velikost a povahu stažených informací na paměťovém zařízení uživatele je striktně zakázáno. Tisk informací o produktu je povolen pouze pro soukromé účely, a to pouze v míře, která je bezpodmíněčně nutná.
Provozovatel si vyhrazuje právo dočasně nebo trvale zastavit fungování stránek, a stejně tak si vyhrazuje právo na změny, úpravy a smazání obsahu bez předchozího upozornění.
Ceny produktů jsou uvedeny v českých korunách. V případě zahraničních obchodů a obchodů užívajích jiných měn než je česká koruna, je cena přepočítána podle průměrného měnového kurzu.

Odpovědnost za způsobené škody:
Přestože provozovatel neustále dohlíží na to, aby poskytoval kvalitní služby a nerušené fungování svých stránek, programů a aplikací, provozovatel nemá vliv na fungování online služeb, které nejsou součástí jejího produktu a nemůže být tak odpovědný za jejich fungování. Provozovatel si nárokuje právo libovolně stanovit lhůtu pro řešení technických problémů. Provozovatel zvláště odmítá jakoukoli odpovědnost za funkčnost a kompatibilitu systémů, programů atd., které nejsou přímo součástí jeho vlastního online produktu, respektive jeho online platformy, a které tak nepodléhají žádnému vlivu společnosti Saphirex. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost a / nebo kvalitu poskytovaných informací. Provozovatel zejména nemůže převzít odpovědnost za typ, množství a kvalitu výrobků, služeb nebo informací nabízených nebo poskytovaných prodejci. Provozovatel také neodpovídá za zobrazené produkty a služby a neručí za to, že mohou být skutečně koupeny nebo objednány uživatelem za podmínek uvedených prodejcem.
Provozovatel a prezentované online obchody provozují své vlastní, oddělené online produkty a webové stránky zcela nezávisle na sobě. Provozovatel proto nemůže být odpovědný za jakékoli, grafické, obsahové a technické části webových stránek prodejců nebo za nevyžádané produkty, služby a informace ze stránek prodejců.

Záruka:
Provozovatel je odpovědný pouze za škody, které byly způsobeny úmyslně nebo v důsledku hrubé nedbalosti ze strany provozovatele, jeho zákonných zástupců nebo vedoucích zaměstnanců. Popsaný princip omezené odpovědnosti nemá vliv na obecně platná práva a povinnosti.

Odpovědnost / Odkazy:
Provozovatel se výslovně distancuje od obsahu zobrazeného na webových stránkách obchodních partnerů, na které je odkazováno ze stránek StoreTip. Provozovatel zdůrazňuje, že nemá vliv na design, obsah, ceny, skladovou dostupnost nebo služby ani subdómeny webových stránek zobrazených prodejců.

Copyright:
Všechny údaje, informace, obrázky, výsledky vyhledávání a texty na internetových stránkách provozovaných provozovatelem jsou chráněny autorským zákonem. Reprodukce, duplikace, modifikace jejich částí nebo celku je výslovně zakázána bez písemného souhlasu zástupce provozovatele. Jakékoli neoprávněné změny, kopírování, distribuce a / nebo veřejná reprodukce je považována za porušení výše uvedených právních předpisů a bude mít za následek trestní stíhání.

Cookies:
Ke zlepšování našich služeb používáme cookies. Zejména pak pro služby Google Analytics, Google Adsense a Google Webmasters.

Google bude využívat těchto informací pro vyhodnocení využití naší webové stránky, za účelem sestavení zprávy o činnosti na webových stránkách provozovatele. Dále za účelem vytvoření další služby spojené s využití webových stránek a průzkumu o používání internetu. Google by mohl poskytnou informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strana zpracovává data pro Google. Google nebude za žádných okolností spojovat vaši IP-adresu s jinými daty uloženými na Google.

Dále můžete zabránit instalaci cookies úpravou nastavení vašeho prohlížeče, avšak pozor, takovýmto krokem můžete zabránit úplnému využití našich webových stránek. Používáním naší webové stránky dáváte souhlas k využití dat shromážděných společností Google a k výše uvedenému typu využití těchto informací.

Ochrana soukromí a využití Facebook Plugins:
Naše webové stránky používají tzv. plug-iny od sociální sítě facebook.com, kterou provozuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA(„Facebook“). Tyto plug-iny jsou rozpoznatelné podle loga Facebook (bílé "f" na modrém čtverci nebo zančky "palec nahoru" ), nebo jsou označeny "Facebook Sociální Plug-in". Seznam a vzhled Facebook plug-inů můžete najít na http://developers.facebook.com/docs/plugins/ Těmito plug-iny mohou být zejména facebooková tlačítka „Like“ respektive „Líbí se mi“. Pokud vstoupíte na některou z našich stránek, která obsahuje takový plug-in, váš webový prohlížeč se přímo propojí se servery Facebooku a díky komunikaci s vaším prohlížečem se tento plug-in zobrazí na obrazovce. Plug-in informuje facebookový server, které z našich webových stránek jste navštívili. Máte-li účet na Facebooku a jste-li do něj během prohlížení našich stránek přihlášeni, Facebook propojí tuto informaci s vaším facebookovým účtem. Při využití některé funkce plug-inu (např. při klepnutí na tlačítko „Líbí se mi“ nebo odeslání komentáře) se tato informace rovněž propojí s vaším facebookovým účtem. Použití, rozsah sběru dat a další zpracování dat prostřednictvím Facebooku, spolu s právy a nastavením o vašem soukromí, lze nalézt v kategorii ochrany osobních údajů na Facebooku na: http://www.facebook.com/about/privacy/. Pokud jste členem Facebooku a nechcete povolit Facebooku sběr dat prostřednictvím našich webových stránek, nebo ukládání a propojení dat se svým účtem, musíte se z Facebooku odhlásit, ještě než navštívíte naše webové stránky.

Změna Obchodních podmínek:
Obchodní podmínky může provozovatel kdykoliv změnit bez udání důvodů a bez ohlášení. Změny obchodních podmínek nabývají platnosti dnem jejich zveřejnění. Pokud budete i nadále po zveřejnění nových Obchodních podmínek tyto webové stránky navštěvovat a používat je, bude se mít za to, že se změnami souhlasíte. Doporučujeme, abyste průběžně sledovali platnost všech Obchodních podmínek. Tyto Obchodní podmínky a všechny právní vztahy mezi konečným spotřebitelem a provozovatelem podléhají českému právu s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách a o prodeji mezinárodního zboží. Pokud některé články Obchodních podmínek pozbudou platnosti, zbývající články zůstávají nezměněny a zůstávají v platnosti.

V Praze, dne 1.12.2015

Product added to wishlist

Naše stránky www.storetip.com používajú tzv. Cookies, aby naša ponuka bola pre vás relevantná, zaujímavá a užívateľsky príjemná. Cookies sú male textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, smartfóne či inom zariadení a ktoré sa užívajú vo Vašom prehliadači. Užívame prevažne tzv. "Session cookies". Také cookies sú zmazané ihneď, akonáhle ukončíte návštevu našich stránok. Cookies nie sú nijako škodlivé pre Vaše zariadenie ani pre jeho softvér. Ako užívateľ môžete vypnúť alebo obmedziť možnosť užívania cookies vo Vašom prehliadači. Avšak ak tak urobíte, nebudete môcť využívať všetkých funkcií, ktoré ponúka naše stránky storetip.com.